Modernizare străzi
Locuințe
Sesizări si propuneri

Acte necesare 1. Proiect de Hotărâre – privind aprobarea decumentației de PUZ pentru obiectivul “Construire Centru Comercial Balotesi prin remodelare existente”
 2. Regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic general al Comunei Balotești
 3. ANEXA 1 Balotesti – situatie generala
 4. ANEXA 2 Balotesti – terenuri agricole aflate in proprietate publica si privata a statului si in adminsitrarea unor autoritati si institutii publice
 5. ANEXA 3 Balotesti – terenuri forestiere aflate in proprietatea publica a statului
 6. ANEXA 4 Balotesti – terenuri agricole adminsitrate de instutute si statiuni de cercetare, cu sau fara investitii
 7. ANEXA 5 Balotesti – terenuri ocupate de izlazuri
 8. ANEXA 6 Balotesti – terenuri identificare ca disponibile in vederea restituirii
 9. ANEXA 7 Balotesti – terenuri agricole si forestiere care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate
 10. ANEXA 8 Balotesti – terenuri agricole cu sau fara investitii,alfate in proprietatea publica si privata a statului si in administrarea unor autoritati si institutii publice, institute si statiuni de cercetare
 11. Plan General
Skip to content