Modernizare străzi
Locuințe
Sesizări si propuneri

Acte necesare 

 

 

 

Model – Formular – tip cerere de informaţii de interes public – Ledea 544
Cerere adeverință de rol
Cerere adeverință de rol pentru SPCLEP Otopeni pentru eliberare act identitate
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscal privind impozitele, taxele locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice
Solicitare înregistrare în Registrul agricol
Declarație fiscal pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
Cerere pentru eliberarea unui certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Declarație fiscal pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
Declarație fiscal pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
Anexa 001 – Impozit cladiri
Anexa teren
Anexa Clădiri
Cerere certificat fiscal persoane fizice
Certificat fiscal persoane fizice
Declarație auto persoane fizice și juridice
Decalarașie scoatere din evidență auto
Declarație teren persoane fizice
FORMULARE URBANISM
Cerere plan de zona
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere efectuare recepție finală
Comunicare privind începerea execuției  lucrărilor
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
Cerere privind începerea execuției lucrărilor 
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism 
FORMULARE TAXE ȘI IMPOZITE 
Cerere fiscal PF
Cerere fiscal PJ
Cerere transfer auto pf
Clădire pf
Contract înstrăinare-dobândire
Declarație auto peste 12 tone PF.PJ
Declarație auto PF.PJ
Declarație clădire PJ
Declarație mijloace transport pe apă PF.PJ
Declarație pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă
Declarație scoatere din evidență auto
Declarație scoatere din evidență teren
Declarație taxă pentru servicii de reclamă și publicitate
Declarație teren PF
Declarație teren PJ
REGISTRU AGRICOL
Cerere atestat producător
Cerere carnet comercializare
ASISTENȚĂ SOCIALA
Adeverință-angajator îndeplinirea condițiilor de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului
Cerere indemnizație ADULT handicap
Cerere acordare ajutor încălzire
Cerere ajutor înmormîntare
Cerere ajutor social
Cerere indemnizație pentru MINOR cu handicap
Cerere tip anch. soc. reevaluare
Cerere tip anch. soc. încadrare
Cerere formular aloc
Consimțământ date caracter personal
DECLARAȚIA celuilalt părinte
DECLARAȚIA celuilalt părinte2
Declarație AJPIS mamă-tată
Declarație părinți necăsătoriți
Declarație tip parinți care nu au dom. de Balotești
Declarație-Mama-ICC_2018-1
Declarație-Tata-ICC_2018-1
Fișă psihologică anexa 8
Fișă psihopedagogică
Fișa-medicală-sintetică-anexa-7-ordin-1985-din-2016

Poliție Locala – 112

Transport Local | STB

Calendar

< May 2021 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Skip to content