Modernizare străzi
Locuințe
Sesizări si propuneri

Acte necesareS

Model – Formular – tip cerere de informaţii de interes public – Legea 544
FORMULARE URBANISM
Cerere plan de zona
Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere efectuare recepție finală
Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare
Cerere privind începerea execuției lucrărilor
Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism
FORMULARE TAXE ȘI IMPOZITE
Declarație fiscal pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor fizice
Cerere pentru eliberarea unui certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Declarație fiscal pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
Declarație fiscal pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
Anexa 001 – Impozit cladiri
Anexa teren
Anexa Clădiri
Cerere certificat fiscal persoane fizice
Certificat fiscal persoane fizice
Declarație auto persoane fizice și juridice
Declaratie scoatere din evidență auto
Declarație teren persoane fizice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscal privind impozitele, taxele locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice
Cerere fiscal PF
Cerere fiscal PJ
Cerere transfer auto pf
Clădire pf
Contract înstrăinare-dobândire
Declarație auto peste 12 tone PF.PJ
Declarație auto PF.PJ
Declarație clădire PJ
Declarație mijloace transport pe apă PF.PJ
Declarație pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă
Declarație scoatere din evidență auto
Declarație scoatere din evidență teren
Declarație taxă pentru servicii de reclamă și publicitate
Declarație teren PF
Declarație teren PJ
REGISTRU AGRICOL
Solicitare înregistrare în Registrul agricol
Cerere adeverință de rol
Cerere adeverință de rol pentru SPCLEP Otopeni pentru eliberare act identitate
Cerere atestat producător
Cerere carnet comercializare
ASISTENȚĂ SOCIALA
Acte indemnizatie crestere copil Cerere tip alocatie de stat ICC stimulent
Adeverinta angajator
Angajament
Declaratie luna celuilalt parinte 1
Declaratie luna celuilalt parinte 2
Declaratie luna celuilalt parinte 3
Declaratie tip AJPIS mama
Declaratie tip AJPIS tata
Informare CNP electronic
Acte stimulent insertie din indemnizatie crestere copil Cerere tip alocatie de stat ICC stimulent
Declaratie stimulent de insertie AJPIS mama
Angajament
Declaratie luna celuilalt parinte 1
Declaratie luna celuilalt parinte 2
Declaratie luna celuilalt parinte 3
Declaratie tip AJPIS tata
Informare CNP electronic
Alocatie de stat copii Cerere formular alocatie
Consimtamant date cu caracter personal
Declaratie AJPIS mama+tata
Declaratie AJPIS titular alocatie
Declaratatie parinti necasatoriti
Declaratie tip – parinti care nu au domiciliul in Balotesti
Ancheta sociala ADULTI pentru certificatele de handicap Cerere tip ancheta sociala incadrare
Cerere tip ancheta sociala reevaluare
Ancheta sociala COPII pentru certificatele de handicap Cerere tip ancheta sociala incadrare
Cerere tip anch. soc. reevaluare
Fisa psihologica anexa 8
Fisa psihopedagogica
Fisa medicala sintetica
Ancheta sociala eliberare CERTIFICAT ORIENTARE SCOLARA Fisa medicala sintetica
Fisa psihologica anexa 8
Fisa psihopedagogica
Indemnizatia de handicap Cerere indemnizatie de handicap ADULT
Cerere indemnizatie de handicap COPIL

Poliție Locala – 112

Transport Local | STB

Calendar

< July 2024 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Skip to content