Modernizare străzi
Locuințe
Sesizări si propuneri

Acte necesareConform ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019 verificati MONITOTUL OFICIAL LOCAL

Nr HCL Titlu Data
86 privind aprobarea documentatiei PUZ pentru obiectivul “DEZMEMBRARE TEREN” beneficiar SAVULESCU SERGIU CONSTANTIN, obiectiv amplasat in comuna Balotesti, sat Dumbraveni, strada Lahovari T43 P127/6,7,8 28.12.2020
85 privind aprobarea celei de-a doua rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2020 28.12.2020
84 privind impozetele si taxele locale ce se vor percepe in anul fiscal 2021 28.12.2020
83 privind alegerea viceprimarului comunei Balotesti pe perioada mandatului 2020-2024 10.12.2020
82 privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balotesti 10.12.2020
81 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funqionare a Consiliului Local Balotesti 10.12.2020
80 privind alegerea presedintelui de sedinta 10.12.2020
79 privind modificarea statului de functi al aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti 14.09.2020
78 privind aprobarea primei rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2020 14.09.2020
77 privind aprobarea ofertei ferme si a contractului de acordare a unei finantari ram bursabile interne, pentru realizarea unor investipi publice de interes local, in valoare de 5.000.000 lei . Contract finantare 14.09.2020
76 privind trecerea unor suprafete de teren din rezerva Comisiei locale Balotesti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in domeniul privat al comunei pentru atribuirea in folosinta gratuita in baza prevederilor Legii nr.15/2003 actualizata 10.08.2020
75 privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 10.08.2020
74 privind aprobarea majorarii capitalului social al Socitatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL 10.08.2020
73 privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului numit in persoana domnului Vasile lulian Alexandro pentru Societatea Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti S.R.L. 21.07.2020
72 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Balotesti, judetul Ilfov” 21.07.2020
71 privind aprobarea participarii obiectivului de investitii ” Cresterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in comuna Balotesti, judetul Ilfov” in Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – Administratia Fondului pentru Mediu 21.07.2020
70 privind trecerea terenurilor in suprafata de 9291 m.p.si 6378 m.p., de la Comisia locala Balotesti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in domeniul privat al comunei Balotesti , judetul llfov, cu destinatia, executare investitii de foraje puturi de alimentare cu apa potabila, statie de apa, tratatre,clorinare ,pompare 30.06.2020
69 privind indreptarea unei erori materiale strecurata in cuprinsul Actului Constitutiv al Societatii ADPP Balotesti SRL – anexa la Hotararea Consiliului Local Balotesti nr.59 din 27 septembrie 2019 30.06.2020
68 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului social-educational 30.06.2020
67 privind aprobarea unui tarif pentru prestarea de catre societatea Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL a serviciilor de vidanjare pentru persoanele fizice si juridice de pe raza comunei Balotesti 30.06.2020
66 privind aprobarea Organigramei societiipi Administrarea Domeniului Public ,i Privat Balotesti S.R.L. 30.06.2020
65 privind contractarea unei finantari rambursahile interne, pentru realizarea unor investitii publice de interes local, in valoare de pana la 17 .000.000 lei 30.06.2020
64 privind modificarea si completarea HCL nr. 56 din 28 octombrie 2010 de atribuire denumire de strada Amurgului drumurilor de exploatare De 557 /1 si De 313/1 in continuarea strazii Viselor 30.06.2020
63 privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Transportul Public Bucuresti- llfov, ca in numele si pe seama U.A.T. Balotesti sa semneze actul ad. nr.1, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr. 2/2019, incheiat cu Serviciul de transport Ecotrans STCM SRL 30.06.2020
62 privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara pentru Transportul Public Bucuresti- llfov ca in numele si pe seama U.A.T. Balotesti sa delege in parte competentele si responsabilitatile proprii de gestiune a serviciului de transport public local de calatori 30.06.2020
61 privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Transportul Public Bucuresti- llfov,ca in numele si pe seama U.A.T. Balotesti sa aprobe actul ad. nr. 7, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori nr. 1/2018, incheiat cu Societatea de Transport Bucuresti S.T.B. S.A. 30.06.2020
60 privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Transportul Public Bucuresti- llfov ca in numele si pe seama U.A.T. Balotesti sa semneze actul ad. nr.4, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de “transport public de calatori nr. 3/2019, incheiat cu Serviciul de transport Voluntari S.A. 30.06.2020
59 privind incetarerea de drept a mandatului de consilier local al domnului Potop Ionel 30.06.2020
58 privind incetarerea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ungur Razvan­ Stefan 30.06.2020
57 privind incetarerea de drept a mandatului de consilier local al domnului Radu Valentin 30.06.2020
56 privind trecerea unei supraftefe de teren cu destinatie de drum de acces in proprietatea publica a comunei Balotesti ca urmare a declaratiei de renuntare autentificata sub nr. 2824/09-04-2020 25.05.2020
55 privind aprobarea activarii sumei de 820.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019 si utilizarea acesteia in anul curent 25.05.2020
54 privind
53 privind modificarea tarifelor pentru unele activitati de salubrizare a comunei Balotesti 06.03.2020
52 privind majorarea capitalului social al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL 06.03.2020
51 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL 06.03.2020
50 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Clubului Sportiv Balotesti pentru anul 2020 06.03.2020
49 privind acordarea ,,Diplomei de onoare” si plata unui premiu pentru familiile care isi aniverseaza 50 de ani de casatorie 06.03.2020
48 privind aprobarea completarii Programului multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte in comuna Balotesti, in perioada 2018-2024 06.03.2020
47 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2020 06.03.2020
46 privind aprobarea indicatorilor o-economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare si retea alimentare cu apa Str. Macesului T2, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
45 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,.Extindere retea canalizare si retea alimentare cu apa Str. Macesului T1, comuna Balotesti, judetul llfov” 06.03.2020
44 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera si retea de apa potabila pe Str. Fabricii, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
43 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare si retea alimentare cu apa Str. Amurgului, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
42 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea performantei energetice bloc PR1, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
41 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea performantei energetice bloc P8A, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
40 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea performantei energetice bloc P6, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
39 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea performantei energetice bloc 7, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
38 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea performantei energetice bloc 6, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
37 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Cresterea performantei energetice bloc 5, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
36 privind aprobarea indicatorilor teh co-economici pentru obiectivul de investitii ,,EXECUTIE PASARELA PIETONAL PESTE DN1 – ZONA STR. ION LAHOVARI, IN COMUNA BALOTESTI, JUDETUL ILFOV” 06.03.2020
35 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obieetivul de investitii ,,Amenajare pare zona Str. Puntii, eomuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
34 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Constructie Remiza PSI, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
33 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Str. Lunii, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
32 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii .,Modernizare sistem rutier Str. Viitorului, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Constructie containere modulare Clubul copiilor – atelier de creatie, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
30 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Constructie containere modulare Centru de activitati sociale si educationale pentru tineri si seniori, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici de investitii “Constructie privind containere modulare Centru de zii copii cu pentru disabilitati, comuna Balotesti, judetul Ilfov 06.03.2020
28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Executie Iucrari casa Iifturi pasarela pietonala, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Extindere retea canalizare si retea alimentare cu apa Str. Crangului (tronson Intr. Morarilor – Str. Albinelor), comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
26 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare sistem rutier Str. Albinelor, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Str. lslazului, comuna Balotesti, judetul llfov” 06.03.2020
24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ” Extindere retea alimentare cu apa pe Str. Ion Creanga (tronson bloc Pl – Limita proprietati), comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Str. Ion Creanga (tronson bloc Pt – Limita proprietati), comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
22 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare cu foraj pe DN1, comuna Balotesti, judetul Ilfov” 06.03.2020
21 privind
20 privind aderarea comunei Balotesti la Asociafia Comunelor din Romania 06.03.2020
19 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si privat din comuna Balotesti, pentru anul scolar 2020-2021 06.03.2020
18 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 06.03.2020
17 privind trecerea unei suprafefe de teren cu destinafie de drum de acces in proprietatea publica a comunei Balotesti ca urmare a declarafiilor de renunfare autentificate sub nr. 120/27-01- 2020,61/16-01-2020,121/27-01-2020,115/27-01-2020,1215/23-12-2019,1191/19-12-2019,1192/19-12-2019,02/06-01- 2020,55/22-01-2020,1216/23-12-2019,1206/19-122019,1199/19-12-2019 ,114/27-01-2020,1217 /23-12-2019,127 /28-01- 2020.124/28-01-2020. 06.03.2020
16 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si a Regulamentului de Urbanism aferent 06.03.2020
15 privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectvul “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+M, AMENAJARE PIETONALE,PARCARl,SPATII VERZl,RACORD UTILITATI” 06.03.2020
14 privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectivul “CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI CONFECTIONARE STRUCTURI METALICE, SPALATORIE AUTO SI SPATII SERVICII, AMENAJARI CIRCULATII AUTO SI PIETONALE,PARCARl,SPATII VERZI,IMPREJMUIRE, RACORD UTILITATI” 06.03.2020
13 privind aprobarea documentatiei PUZ pentru obiectivul “Spatii Comerciale, Servicii si Agrement, Amenajare Circulatii Auto si Pietonale, Parcari, Spatii Verzi, Semnalistica, Racord Utilitati, Organizare Santier 06.03.2020
12 privind
11 privind
10 privind
9 privind prelungirea prin act aditional a contractului de delegare de gestiune a serviciului subventionat de transport public local de persoane prin curse regulate, in comuna Balotesti, judetul Ilfov 24.02.2020
8 privind modificarea delegarii de gestiune a serviciului subventionat de transport public local de persoane prin curse regulate si de transport public de calatori pentru regiunea Bucuresti-Ilfov 24.02.2020
87 privind desemnarea unui administrator al Societatii Administrarea domeniului public si privat Balotesti SRL, avand ca autoritate tutelara Consiliul Local Balotesti, pe perioada determinata 31.01.2020
86 privind aprobarea Regulamentului Comisiei de selectie pentru organizarea si desfasurarea selectiei de numire a unui administrator al Societatii Administrarea domeniului public si privat Balotesti SRL avand ca autoritate tutelara Consiliul Local Balotesti. 31.01.2020
85 privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Itercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, pentru semnarea Actului aditional nr.6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr. 1/17.09.2018 si Actului aditional nr.3 la Contractul de delegarea a gestiunii serviciului de transport public local de calatori nr 3/17.05.2019, incheiat cu Serviciul de Transport Voluntari SA 31.01.2020
84 privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov pentru aprobarea si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public calatori cu Asocierea S&S Groupe Prodimex SRL -Nicarom Trans Express SRL – Axi Tours IZI SRL – lot 1,2 si 4 31.01.2020
83 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dobrin Florian 31.01.2020
82 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Andrei Ionut Bogdan 31.01.2020
81 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Iulian Alexandru 31.01.2020
Nr HCL Titlu Data
 80 – privind desemnarea Comisiei de selectie pentru numirea administratorului la Societatea Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL 12.12.2019
 79 – privind aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contributie din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Adminsitratiei, a cotei de contributie ce revine proprietarilor/asociatiilor de proprietari pentru reabilitarea termica, inclusiv pentru proiectele de reabilitare termica cofinantate prin PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE, a mecanismului de recuperarea a sumelor avansate de Consiliul Local al comunei Balotesti in legatura cu lucrarile de reabilitare termica, precum si a principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei “CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE 1FA,2FA,2FB,3FA,3FB,5FA,5FB, DIN COMUNA BALOTESTI, JUDETUL ILFOV 12.12.2019
78 – privind aprobarea primei rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Clubului Sportiv Balotesti pentru anul 2019 12.12.2019
77 – privind modificarea si completarea HCL nr 34/30 iulie 2009 de atribuire denumire de strada drumurilor de exploatare: D.e. 381/64 si D.e. 381/65 12.12.2019
76 – privind modificarea organigramei, a statutului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Centrului social-educational, stabilirea de noi salarii de baza 12.12.2019
75 – privind aprobarea trecerii drumului de exploatare D.e 172 din domeniul public in domeniul provat al comunei in vederea perfectarii unui schimb de terenuri intre comuna Balotesti si Societatea “Balotesti Development” SRL 12.12.2019
 74  – privind trecerea unui suprafete de teren cu destinatie de drum de acces si loc de joaca in proprietatea publica a comunei Balotesti ca urmare a declaratiei de renuntare autentificata sub nr. 7184/14-10-2019  12.12.2019
 73  – privind aprobarea Regulamentului finantarii nerambursabile de la bugetul local al Comunei Balotesti alocate pentru activitati nonprofit de interes local  12.12.2019
72 privind elaborarea si aprobarea Regulamentului pentru serviciul de transport public local de persoane, precum si a caietului de sarcini al serviciului de transport public localde persoane prin curse regulatein MUnicipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si necesitatea elaborarii studiilor de oportunitate pentru stabilirea modalitatilor de delegare a gestiunii serviciului catre operatorii regionaliȘ STB SA, Ecotrans STCM SRL, ST Voluntari SA si catre un operator privat aflat pe raza UAT Bragadiru-Cartierul Independentei  12.12.2019
71 – privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de calatori nr.3/17.2019, incheiat de catre ADTBI cu Serviciul de Transport Voluntari.Anexe 12.12.2019
70 – privind aprobarea celei de-a treia rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2019. Anexe 1-3 12.12.2019
69 – privind anularea obligatiilor datorate de debitori persoane fizice 12.12.2019
68 – privind impozitele si taxele locale ce se vor percepe in anul fiscal 2020. Anexe 1-10 12.12.2019
67 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractului pentru achiziția de fructe: mere, în cadrul Programului pentru Școli al României și a contractelor de prestare servicii pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Comunei Balotești 27.09.2019
66 – privind acordare unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pentru aprobarea actului adițional nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/17.09.2018 27.09.2019
65 – privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov în vederea elaborării și aprobării Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de delegare și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiuni serviciului comunitar de transport public de călători către operatorul regional “SC Regio Serv Transport SRL” 27.09.2019
62 – privind aprobarea documentației PUD pentru obiectivul “Construire unitate nouă pentru realizare de activități de intreținere corporala Beauty-Palace, stații administrative, amenaje stații auto și petonale, parcări, spații verzi, branșamente rețele, semnalistică, organizare de șantier 27.09.2019
61 – privind modificarea și completarea organigramei, a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Comunei Balotești, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social-educațional, stabilirea de noi salarii de bază 27.09.2019
60 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea sistemului rutier – Str. Cameliei (continuare) 27.09.2019
59 – privind majorarea capitalului social al societății Administrarea Domeniului Public și Privat Balotești 27.09.2019
58 – privind aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2018 al societății Administrarea Domeniului Public și Privat Balotești 27.09.2019
57 – privind acordarea unui sprijin financiar de la Bugetul Local pentru Parorhia Preoțesti 27.09.2019
56A3 – programul anul al achizițiilor publice pentru anul 2019(modif rectificare septembrie 2019) 27.09.2019
56A2 – lista de investiții pe anul 2019 27.09.2019
56 – privind aprobarea celei de-a doua rectificări a Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019 27.09.2019
55 – privind modificarea și actualizareaorganigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Cumunei Balotești 14.08.2019
54 – privind modificarea traseelor și a programului de transport ce fac obiectul de “Delegare de gestiune a serviciului subvenționat de transport public local de persoane prin curse regulate, în comuna Balotești 14.08.2019
53 – privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Balotesti pentru Parohia Balotesti 14.08.2019
52 – privind aprobarea primei rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2019 14.08.2019
51 – pentru aprobarea completarii Programului local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor in comuna Balotesti, in per. 2018-2024 27.07.2019
50 – privind aprobarea asocierii Consiliului local Balotesticu Consiliul Judetean Ilfov pentru realizare aobiectivului de investitii “Amenajare piste biciclete pe Str. I.Lahovarii, tronson Str. Scolii – Calea Bucuresti (stanga-dreapta) 27.07.2019
49 – privind aprobarea puctelor de pe ordinea de zii a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti 27.07.2019
48 – privind aprobarea modificarii contractului de Concesiunenr. 14761 din 4 decembrie 2007 incheiat cu domnii Raduta Marian si Raduta Alina-Maria 27.07.2019
47 – privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL 19.07.2019
46 – privind actualizare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Amenajare piste biciclete pe Str. I.Lahovarii, tronson Str. Scolii – Calea Bucuresti (stanga-dreapta) 07.05.2019
45 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitate termica bloc 1, Str. Calea Bucuresti nr. 1” 07.05.2019
44 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea de canalizare menajera pe Strada Liliacului, comuna Balotesti 07.05.2019
43 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 07.05.2019
42 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Strada Fabricii” 07.05.2019
41 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii” Extindere retea alimentare cu apa pe Strada Facricii” 07.05.2019
40 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii “Modernizare sistem rutier Str. Cameliei (continuare), Comuna Balotesti 07.05.2019
39 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare sistem rutier Str. Fabricii 07.05.2019
38 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa pe Calea Bucuresti(DN1) partea dreapta, tronson racord Str. Pandurii – Str. Poiana Soarelui 07.05.2019
37 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa pe str. Poiana Soarelui si Str. Iasomiei 07.05.2019
36 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa pe str. Ion Lahovari partea stanga (tronson Str. Cameliei – Str. Iasomiei) 07.05.2019
35 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectovul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Str. Pandurii, Intr. Libertatii, Str. Linistei, Str. Pinilor, Str. Crangului, in sat. Saftica 07.05.2019
34 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Aleea Panduri, sat Saftica 07.05.2019
33 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare Soseaua Unirii partea dreapta, tronson Str. Unitatii – Str. Narciselor” 07.05.2019
32 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Strada Privighetorilor” 07.05.2019
31 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Intrarea Privighetorilor” 07.05.2019
30 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajari locuri de joaca” 07.05.2019
29 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Cresterea performantei energetice bloc 4” 07.05.2019
28 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Cresterea performantei energetice bloc 3” 07.05.2019
27 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Amenajare bloc F4” 07.05.2019
26 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “EXECUTIE PASARELA PIETONALA PESTE DN1 – ZONA HORNBACH” 07.05.2019
25 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Amenajare alei, parcare, acces blocuri locuinte sociale Calea Bucuresti” 07.05.2019
24 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Executie retea canalizare menajera si retea alimentare cu apa blocuri locuinte sociale Calea Bucuresti” 07.05.2019
23 – privind majorarea capitalului social al societatii Administrare Domeniului Public si Privat Balotesti SRL 07.05.2019
22 – privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Clubului Sportiv Balotesti pentru anul 2019 07.05.2019
21 – privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2019 07.05.2019
20 – privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren domnului Roman Adrian, in baza prevederilor Legii nr 15.2003 25.04.2019
19 – privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare a comunei Balotesti 25.04.2019
18 – privind aprobarea masurilor pentru implementarea obligatiilor stipulate in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.74/2018 aprobata prin Legea nr.31/2019 25.04.2019
17 – privind parobarea Regulamentului pentru colectarea si valorificarea deseurilor vegetale de pe raza comunei Balotesti precum si a tarifelor de colectare a aestora 25.04.2019
16 – privind trecerea terenului in suprafata de 2026 m.p. din domeniul privat in domeniul public al comunei Balotesti, cu destinatia de construire a unui bloc de locuinte sociale 05.04.2019
15 – privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectivul “EXTINDERE COMPLEX THERME BUCURESTI CU CORP NOU R2(ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE), RECONFIGURARE LAC SI RETELE EDILITARE INTERIOARE 21.03.2019
14 – privind transmiterea in folosinta gratuita a retelei de distributie de interes public, de pe str. Albinelor, str. Morarilor si str. Nucilor
13 – privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Balotesti a investitiei “Extindere retea electrica de distributie de pe str. Albinelor, str. Morarilor si str. Nucilor” 21.03.2019
12 -privind aprobarea pucntelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov 28.02.2019
11 – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 28.02.2019
10 – privind stabilire valorii chiriei pentru locuintele sociale 28.02.2019
9 – privindmodificarea statutului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti 28.02.2019
8 – privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balotesti, propuse sa functioneze in anul scolar 2019-2020 28.02.2019
7 – privind aprobarea documentatiei PUZ pentru obiectivul “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL PRIN REMODELARE CLADIRI EXISTENTE(demolari partiale, extinderi, etc), REALIZARE PARCARI, AMENAJARE INCINTA CU SPATII VERZI PLANTATE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE, AMPLASARE POST TRAFO, BRANSARE UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, AMENAJARE ACCESE” 22.02.2019
6 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Constructie bloc de locuinte sociale situat la adresa Str. Apusului 22.01.2019
5 – privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ” Constructie doua blocuri de locuinte sociale situate la adresa Str. Scolii” 22.01.2019
4 – privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ” Constructie bloc de locuinte sociale situat la adresa Str. Apusului” 22.01.2019
3 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Constructie doua blocuri de locuinte sociale situate la adresa Str. Scolii” 22.01.2019
2 – privind trecerea terenului in suprafata de 2036 mp de la Comisia locala Balotesti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in domeniul privat al comunei Balotesti, cu destinatia de constructie a unui loc de locuinte sociale 22.01.2019
1 – privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 201, in valoare de 2.115.386,61 lei, din excedentul bugetului local 08.01.2019
Nr. HCLTitluData
123– privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBII si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov 28.12.2018
122privind asigurarea finantarii de la bugetul local in suma de 2.935.920 lei pentru categorii de cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL, aferente obiectivului de investitie ,,Proiectare si executie – Realizare, modernizare si reabilitare drumuri de interes local in Comuna Balotesti, judetul llfov”  21.12.2018
121 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Proiectare si executie – Realizare, modernizare si reabilitare drumuri de interes local in Comuna Balotesti, judetul llfov”  21.12.2018
120 -privind impozitele si taxele locale ce se vor percepe in anul fiscal 2019  21.12.2018
119 -privind aprobarea primei rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Clubului Sportiv Balotesti pentru anul 2018
 29.11.2018
118 -privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor sociale destinate inchirierii din comuna Balotsti  29.11.2018
117 -privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectivul
” SPATIU COMERCIAL PARTER SI ANEXA , AMENAJARE ACCES SI PARCARI , CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, SPATII VERZI, ASIGURARE BRANSAMENTE SI UTILITATI ”
 29.11.2018
116 – privind trecerea unor suprafete de teren cu destinafie de parc-loc joaca in proprietatea publica a comunei Balotesti ca urmare a declaratiei
de renunfare autentificata sub nr. 7417/17.10.2018
 29.11.2018
115 -privind trecerea unei suprafete de teren cu destinatie de drum in proprietatea publica a comunei Balotesti ca urmare a declaratiei de renuntare autentificata sub nr. 6128/29.08.2018 29.11.2018
114 -privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar ce apartin domeniului privat al comunei Balotesti  29.11.2018
113 -privind infiintarea Serviciului de Iluminat public in comuna Balotesti  29.11.2018
112 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile contractuale din cadrul Centrului social-educational din aparatul de specialitate al primarului comunei Balotesti 29.11.2018
111 -privind aprobarea celei de-a treia rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2018  29.11.2018
110 -privind aprobarea transferului sumei de 350.000 lei din disponibilul excedentar al activitatilor finantate integral din venituri proprii, 
inregistrat la 23.11.2018, in bugetul local al anului 2018
 29.11.2018
109– privind majorarea capitalului social al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  29.11.2018
108 -privind aprobarea celei de-a doua rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2018 29.11.2018
107– privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si /sau asimilate,persoanelor juridice si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare” din comuna Balotesti ,judetul llfov  29.11.2018
106– privind organizarea, desfasurarea si autorizarea transportului persoane in regim de inchiriere in comuna Balotesti  31.10.2018
98 -privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti  31.10.2018
97 privind majorarea capitalului social al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  31.10.2018
69 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termica blocuri -Reparatie capita/a sarpanta Bloc P37 31.10.2018
68 -de aprobare a Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor scolare 31.10.2018
67 -privind aprobarea primei rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Comunei Balotesti pentru anul 2018
 31.08.2020
66– privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Balotesti pentru Parohia Preotesti  31.08.2020
65 -privind majorarea capitalului social al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  31.08.2020
64 -privind trecerea unei suprate de teren cu destinatie de drum in
proprietatea publica a comunei Balotesi ca urmare a declaratiei
de cedare autentificata sub nr. 5879/21.08.2018
 31.08.2020
63– privind aprobarea asocierii comunei Balotesti cu unele unititi administrativ teritoriale din judetul llfov in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Gestionarea lntegrata a Deseurilor llfov  31.08.2020
62 -privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020″ precum si a cheltuielilor aferente acestuia  31.08.2020
61 -privind aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul de Oelegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa $i de canalizare  26.07.2018
60 -pentru aprobarea Programului local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte in comuna Balotesti , Judetul llfov, in perioada 2018-2024  26.07.2018
59 -privind aprobarea organigramei si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti precum si stabilirea salariului de baza pentru functia publica de conducere de arhitect sef  26.07.2018
58 -pentru aprobarea incheierii Protocolului privind accesul Politiei locale al Comunei Balotesti, judetul llfov la baza de date a Ministerului Afacerilor lnterne  26.07.2018
57 -privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  26.07.2018
56 -privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al Unitatii Administrativ Teritoriale Balotesti si administrarea Consiliului Local Balotesti in domeniul public al Judetului Ilfov si administrarea Consiliului Judetean Ilfov  13.06.2018
55 -privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile de conducere director si sef sectie tir si functia de executie contractuala de administrator  18.05.2018
54 -privind incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului Local Balotesti nr.
77/24.12.2013 privind retragerea din cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Apa – ,,ADIA Ilfov”
 18.05.2018
53– privind infiintarea unui post de natura contractuala si modificarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti  18.05.2018
52 -privind aprobarea asocierii U.A.T. Balotesti la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI- ILFOV  18.05.2018
51 -privind aprobarea incheierii Protocolului -cadru de cooperare  18.05.2018
50 -privind aprobarea Organigramei societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  18.05.2018
49 -privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  18.05.2018
48– privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare a comunei Balotesti  18.05.2018
47 -privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  18.05.2018
46 – privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectivul ” STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI , ANEXE , TOTEM LUMINOS , AMENAJARE CIRCULATII, IMPREJMUIRE, UTILITATI”  05.03.2018
45– privind prelungirea valabilitatii planului urbanistic general si a regulamentului corespunzator  05.03.2018
44 -privind achizitionarea de servicii juridice de reprezentare si/sau consultanta 05.03.2018
43 -privind aprobarea Retelei Scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balotesti, propuse sa funcioneze in anul scolar 2018-2019  05.03.2018
42 -privind aprobarea introducerii in inventarul bunurilor care apatin
domeniului privat al comunei Balotesti, judetul Ilfov, a suprafetei
de teren de 144.940 m.p., situat in Tarlaua 83, Parcela 296/2
 05.03.2018
41 -privind numirea directorului interimar la Clubul Sportiv Balotesti  05.03.2018
40 -privind aprobarea organigramei si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local  05.03.2018
39-privind majorarea capitalului social al Socitatii ADPP Balotesti 05.03.2018
38 -privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2018 05.03.2018
37 -privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Clubului Sportiv Balotesti pentru anul 2018  05.03.2018
36 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare piste biciclete pe Str. I. Lahovari, tronson Str. Scolii – Calea Bucuresti (stanga-dreapta)” 05.03.2018
35 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare trotuare pe Sos. Unirii, tronson Str. Fabricii- ­Biserica Preotesti, comuna Balotesti”  05.03.2018
34– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Str. Dumbravei si Str. Erou Martir Moldoveanu Maria, comuna Balotesti”  05.03.2018
33– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investifii ,,Modernizare sistem rutier Str. Bunea Dumitru si Str. Pascu Gheorghe, comuna Balotesti”  05.03.2018
32 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investifii ,,Modemizare sistem rutier Str. Voicu Nicolae, comuna  Balotesti”  05.03.2018
31– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Str. Lacul Vlasia, comuna Balotesti” 05.03.2018
30 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Str. Liliacului, comuna Balotesti” 05.03.2018
29– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Intr. Gral. Stefan Bardan” 05.03.2018
28 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Str. Graf. Stefan Bardan”  05.03.2018
27 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modemizare sistem  rutier Intr. Bujoiu Ionel si Str. Morarilor  (pe  tronson km. 0+465 – Intr. Bujoiu Ionel)”  05.03.2018
26– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Str. Tarina Veche, comuna Balotesti”  05.03.2018
25-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Str. Privighetorilor, comuna Balotesti 05.03.2018
24– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Str. Stejarilor si Str. Bradului”  05.03.2018
23 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier Str. Gradinilor, comuna Balotesti”  05.03.2018
22– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modemizare sistem rutier Str. Biserica Sf. Nicolae (tronson Sos. Unirii – Str. Gradinilor)”  05.03.2018
21– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare menajera si retea alimentare cu apa pe Str. Orhideelor, comuna Balotesti, judetul Ilfov”  05.03.2018
20 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare menajera si retea alimentare cu apa pe Str. Sperantei si Str. Ion Creanga, comuna Balotesti, judetul Ilfov”  05.03.2018
19 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare menajera pe Str. Padurii, Aleea Padurii, Intr. Libertatii, Str. Linistei, Str. Pinilor, Str. Crangului, in sat Saftica, comuna Balotesti, jud. Ilfov”  05.03.2018
18 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare menajera si retea alimentare cu apa pe Str. Liliacului, comuna Balotesti”  05.03.2018
17 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea canalizare menajera si retea alimentare cu apa pe Str. Lacul Vlasia, comuna Balotesti”   05.03.2018
16– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea alimentare cu apa pe Str. Tarina Veche, comuna Balotesti”   05.03.2018
15 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea alimentare cu apa Soseaua Unitatii- tronson Sos. Unirii- carder Bavaria, comuna Balotesti”   05.03.2018
14 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea alimentare cu apa Soseaua Unirii, tronson Unitatii- Str. Narciselor, comuna Balotesti”   05.03.2018
13 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier pe Str. Cameliei si Str. Apusului (tronson Str. Lahovari- limita proprietati), comuna Balotesti”   05.03.2018
12 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Modemizare sistem rutier cartier locuinte sociale, comuna Balotesti”   05.03.2018
11 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Reparade capitala sarpante bl P17″   05.03.2018
10 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurii de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,Reparane capita/a sarpante bl PJ6″   05.03.2018
9 -privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si modificare denumire pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea electrica de distributie str. Albinelor,  str. Viitorului, str. Toporasi si str. Nucilor”   05.03.2018
8 -privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si modificare denumire pentru obiectivul de investitii ,,Extindere retea alimentare cu apa str. Florilor, str. Iris, Str. Malinului”   05.03.2018
7 -privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reparatie capitala sarpante  Bl. 2″   05.03.2018
6– privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reparatie capitala sarpante Bl. 8″   05.03.2018
5 -privind aprobarea activarii sumei de 2.120.000 lei din Excedentul bugetului local al anului 2017 si utilizarea acesteia in anul curent pentru finantarea unor obiective de investitii de la Sectiunea Dezvoltare   05.03.2018
4 -privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Andrei Adrian   05.03.2018
3-la proiectul de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti  31.01.2018
2– privind aprobarea introducerii in inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Balotesti, judetul Ilfov, a drumului
de exploatare – D.e. 172
  31.01.2018
1– privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2018, a listei cuprizand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare   31.01.2018

 

Nr. HCL Titlu Data
70 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judeful Ilfov, in perioada 2014-2020" precum si a cheltuielilor aferente acestuia 28.12.2017
69 privind aprobarea celei de-a patra rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2017 28.12.2017
68 privind impozitele si taxele locale ce se vor percepe in anul fiscal 2018  
67 privind aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  
66 privind modificarea Contractului de asociere aflat in derulare incheiat intre Judetul llfov -Consiliul Judetean llfov si UAT Balotesti – Consiliul local Balotesti pentru realizarea obiectivului de investitii ,,Lucriiri de reparatii si asfaltare sistem rutier, amenajare trotuare strazi – sat Saftica comuna Balotesti,judeful Ilfov" 20.12.2017
65 privind aprobarea primei rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Clubului Sportiv Balotesti pentru anul 2017 17.11.2017
64 privind majorarea capitalului social al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti S.R.L. 17.11.2017
63 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, al Societatii ADPP Balotesti SRL 17.11.2017
62 privind aprobarea celei de-a treia rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
al Comunei Balotesti pentru anul 2017 
17.11.2017
61 privind aprobarea documentatiei si initierea licitatiei publice de inchiriere a unor spatii medicale din cadrul Policlinicii situata in Str. Ion IC Bratianu nr.12, satul Balotesti, comuna Balotesti  17.11.2017
60 privind transformarea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti  17.11.2017
59 privind aprobarea de denumire de strada "PRIMAVERII" drumului de exploatare De 475/1/1  27.10.2017
58 privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectivul " ZONA AGREMENT -PISCINA EXTERIOARA, UNITATE ALIMENTATIE PUBLICA , SPATII ANEXE , AMENAJARE CIRCULATII , IMPREJMUIRE , UTILITATI"  27.10.2017
57 privind cumpftrarea imobilului situat in comuna Balolesti, satul Balotesti, Soseaua Unirii, nr. 152, judetul llfov, comp us din bloc F4, P+4E (fost catmin de nefamilisti)  27.10.2017
53 privind insu§irea Raportului de evaluare al imobilului format din bloc P+4E in vederea cumpararii accstuia de la SC FI-BA BALOTE􀀸TI SA  29.09.2017
52 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie pentru obiectivul de investifii ,,Proiectare si executie Extinderi retele de gaze  pe Privighetorilor, Str. Orhideelor +Cameliei, Str. Erou Voicu Nicola 29.09.2017
51 privind aprobarea celei de-a doua rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli 
al Comunei Balotesti pentru anul 2017 
29.09.2017
50 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Balotesti, pentru anul 2018 
29.09.2017
49 privind stabilirea salariilor de baza aferente fnnctiilor publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale "Administratie" utilizate Ill cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti  28.07.2017
48 privind acceptarea ofertei de donatie cu titlu gratuit a unui teren in vederea amplasarii unui post de transformare de medie si joasa tensiune  12.07.2017
47 privind atribuirea 1n folosinta gratuita a unui teren, domnului Ghita Alin-Marian, ln baza prevederilor Legii nr. 15/2003 12.07.2017
46 privind aprobarea Organigramei societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  12.07.2017
45 privind aprobarea bilantului contabil la 31.12.2016 al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti S.R.L.  12.07.2017
44 privind aprobarea primei rectificiiri a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2017 12.07.2017
43 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii pentrn aparatul de specialitate al primariei comunei Balotesti  31.05.2017
42 privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren, domnului Mazarache Cosmin-lulian, in baza prevederilor Legii nr. 15/2003 31.05.2017
41 privind aprobarea taxei de salubrizare a comunei Balotesti 31.05.2017
40 privind aprobarea modificarii actului constitutiv al S. C. Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  09.05.2017
39 privind acordarea avizului necesar pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2016 – 2030 Regiunea Bucuresti – llfov  12.04.2017
38 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2017  12.04.2017
37 privind aprobarea asocierea Consiliului local Balotesti cu Consiliul Judetean Ilfov pentru realizarea obiectivului de investitii-"Lucrari de reparatii si  sistem rutier, amenajare trotuare strazi -sat Saftica, comun Balotesti,judetul Ilfov"  12.04.2017
36 privind darea in administrare prin gestiune directa a Scrviciului public de salubrizare al Comunei Balotesti, judctul Ilfov  12.04.2017
35 privind aprobarea modificarii actului constitutiv al S.C. Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  12.04.2017
34 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC AdminitrareaDomeniului Public si Privat Balotesti SRL pentru anul 2017 12.04.2017
33 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Clubului Sportiv Balotesti pentru anul 2017  12.04.2017
32 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie pentru obiectivul de investitii ,,EXTINDERE-RETEA DE ALIMENT ARE CU APA pe Str.Privighetorilor" in comuna Balotesti, judetul llfov 12.04.2017
31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie 
pentru obiectivul de investifii ,,Reparatie sistem rutier Str. Crangului" in comuna Balotesti, judetul Ilfov 
12.04.2017
30 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie -pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare tennica bloc 1, Str. Calea Bucuresti nr.1" in comuna Balotesti, judetul Ilfov  12.04.2017
29 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie -pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de reparatii si asfaltare sistem rutier, amenajare trotuare strazi sat Saftica" in comuna Balotesti, judetul Ilfov  12.04.2017
28 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie -pentru obiectivul de investitii ,,Retea alimentare cu apa str. Crangului"   12.04.2017
27 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie -pentru obiectivul de investitii ,,PASARELA PIETONALA PESTE DN l KM 22+335 IN COMUNA BALOTESTI, JUDETUL ILFOV"  12.04.2017
26 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie -pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare piste-biciclete Str. Ion Lahovari – tronson Str. Scolii- Str. l.C. Bratianu"  12.04.2017
25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie -pentru obiectivul de investitii "Amenajare parcare IC Bratianu, in comuna Balotesti,judetul Ilfov"  12.04.2017
24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Amenajare trotuar tronson Soseaua Unirii de la str. Puntii – Intersectie DJ200B, in comuna Balotesti, Judetul Ilfov" 12.04.2017
23 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Amenajare trotuare tronson Soseaua Unirii de la Scoa/a nr. 2 – str. Puntii, in comuna Balotesti,judetul llfov"  12.04.2017
22 privind aprobarea indicatorilor tebnico-economici actualizati pentm obiectivul de investitii ,,Modernizare sistem rutier str. Malul Rosu, tronson km 0 +  150 -km 0 + 510, in comuna Balotesti, jurletul Ilfov"  12.04.2017
21 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii 
,,Extindere retea alimentare cu apa DN I str. Poiana Soarelui, comuna Balotesti,judetul llfov"
12.04.2017
20 privind aprobarea indicatorilor telmico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii "Extindere retea alimentare cu apa str. Florilor, str. Iris, comuna Balotesti,jud. llfov"  12.04.2017
19 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Exti11dere retea alimeiitare cu apa Str. Jon Lahovari (tronson Str. J.C. Bratia1111 -Str. 
Iasomiei), in comuna Balotesti,jud. Ilfov" 
12.04.2017
18 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii
,,Extindere retea de alimentare cu apa si retea de canalizare menajera in cartier case locuinte sociale pe str. Cameliei, in comuna Balotesti,jud. Ilfov" 
12.04.2017
17 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Realizare mcorduri retea caualizare sat Saftica, in comuna Balotesti,jud. Ilfov"  12.04.2017
16 privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectivul 
"IMOBIL PARTER INALT CU FUNCTIUNEA DE MAGAZIN RETAIL , AMENAJARE ACCES , CIRCULATII, PARCARI,SPATII VERZI, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE,POST TRAFO,ANEXE SI UTILITATI 
12.04.2017
15 privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in patrimoniul comunei Balotesti  12.04.2017
14 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii,,Realizare, modernizare fi reabilitare drumuri de interes local in comuna Balotesti,jud. Ilfov"  28.02.2017
13 rivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii,,SISTEM ALIMENTARE CU APA SI RETEA JJE CANALIZARE MENAJERA STRADA MARTHA BIBESCU SJ STRADA CASTANILOR IN COMUNA BALOTESTI"  28.02.2017
12 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Proiectare si executie sistem de canalizare si tratare a apelor uzate 
in comuna Balotesti,jud. Ilfov" 
28.02.2017
11 privind aprobarea incheierii unui contract pe o perioada de 2 luni avand ca obiect prestarea serviciilor de Salubrizare in comuna Balotesti,jud. Ilfov, pana la finalizarea delegarii de gestiune  28.02.2017
10 privind delegarea gestionarii Serviciului public de salubrizare al comuna Balotesti,jud. Ilfov, catre un operator licentiat 28.02.2017
9 privind infiintarea Serviciului pulblic de salubrizare si aprobarea Regulamentului serviciuiui public de salubrizare al comunei Balotesti, judctul Ilfov  28.02.2017
8 privind aprobarea de denumire de strada "FLAMINGO " drumurilor de exploatare De 438/1,De 42, De24, De21, De 17,De4 28.02.2017
7 privind aprobarea de denumire de strada "PRIVIGHETORILOR " drumului de exploatare De 227 in continuarea De 231 ; strada ,, INTRAREA PRIVIGHETORILOR,, drumului de acces rezultat prin dezmembrare ce strabate loturile date in folosinta in baza Legii 15/2003  28.02.2017
6 privind achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/ sau reprezentare  28.02.2017
5 privind aprobarea Planului de ocupare afuncfiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Balotesti, pentru anul 2017 
28.02.2017
4 privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balotesti, propuse sa functioneze in anul scolar 2017 – 2018  28.02.2017
3 privind delimitarea strazii Lahovari (DJ 200B) pe satele Saftica si Dumbraveni  28.02.2017
2 privind aprobarea listei cu lucrarile de interes local ce vor fi reazizate in anul 2017 de persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social 05.01.2017
1 privind impozitele si taxele locale ce se vor percepe in anul fiscal 2017 05.01.2017
Nr. HCL Titlu Data
57

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

26

25

24

23

22

21

20 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reparatie capitala sarpante bl. P3” in comuna Balotesti, jud. Ilfov

19 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reparatie capitala sarpante bl. P2” in comuna Balotesti, jud. Ilfov

18 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Construire sarpanta bl. F3” in comuna Balotesti, jud. Ilfov

17 – privind aprobarea indicatorilor tehnicoi-economici pentru obiectivul de investitii “Construire sarpanta bl. F2” in comuna Balotesti, jud. Ilfov

16 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reparatie capitala sarpante bloca nr.8” in comuna Balotesti, jud, Ilfov

15 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reparatie capitala sarpante bl.2” in comuna Balotesti, jud. Ilfov

14 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Realizare, modernizare si reabilitare drumuri de interes local in comuna Balotesti, judetul Ilfov”

13 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie pentru obiectivul de investitii “Amenajare trotuare tronson Soseaua Unirii de la Str. Puntii – Intersectie DJ200B” in comuna Balotesti, judetul Ilfov

12 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de achizitie pentru obiectivul de investitii “Amenajare trotuare tronson Soseaua Unirii de la Scoala nr.2-str. Puntii” in comuna Balotesti, judetul Ilfov

11 – privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2016

10 – privind aprobarea Stituatiilor financiare la data de 31 decembrie 2015

9 – privind aprobarea Contului de executie a bugetului local, aferent anului 2015

8 – privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unor suprafete de teren apicultorilor pentru infiintarea unor vetre de stupina temporare, pe raza comunei Balotesti, judetul Ilfov

7 – privind aprobarea inchirierii unui spatiu necesat organizarii si functionarii corespunzatoare a activitatii unui sediu notarial

6 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea inlesnirilor sub forma exalonarii la plata obligatiilor restante la bugetul local rezultate din contractele de vanzare-cumparare pentru suprafetele cu destinatie de locuinta si a modelului Conventiei pentru stabilirea graficului de exalonare

5 – privind stabilirea pretului de inchiriere, a criteriilor de atribuire si a modelului cadru de contract al constructiilor tip garaj

4 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii “Sistem alimentare cu apa si retea de canalizare menajera strada Martha Bibescu si strada Castanilor in comuna Balotesti”

3

– privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii
„Proiectare si execuţie sistem de canalizare si tratare a apelor uzate
in Comuna Balotesti, jud. Ilfov

29.01.2016
2

– privind suplimentarea sumei reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov si diminuarea contribuţiei Consiliului Local Balotesti, pentru realizarea obiectivului de investiţie „Modernizare sistem rutier – str. Broscari, Intr. Punţii, realizare canalizare menajeră şi pluvială şi reţea de alimentare cu apă str. Ion I.C.Brătianu, str. Broscari şi Intrarea Punţii” in comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, in cadrul asocierii aprobata prin HCL 67/2013.

29.01.2016
1 – privind aprobarea listei cu lucrarile de interes local ce vor fi realizare in anul 2016 de persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social  29.01.2016
Nr. HCLTitluData
54  
53  
52  
51  
50  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  

Poliție Locala – 112

Transport Local | STB

Calendar

< May 2024 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Skip to content