Modernizare străzi
Locuințe
Sesizări si propuneri

Acte necesare 

             Comuna Balotești este situată într-o zonă pitorească, ceea ce a facilitat dezvoltarea accentuate a turismului în ultimii ani.
Prezentare
            Comuna Balotești este situata în partea nordică a Județului Ilfov, la aproximativ 20 km nord de Municipiul București. Se învecinează la nord și nord-est cu comuna Snagov, la sud cu orașul Otopeni, la est cu comuna Moara Vlăsiei, la vest cu comuna Corbeanca, iar la nord-vest cu comuna Periș.
             Comuna Balotești se încadreaza în Câmpia Româna și anume din componența sudica a Câmpiei Vlăsiei, denumită Câmpia Bucureștilor.
             Relieful are aspect de câmpie cvasiplana, cu o ușoara înclinare nord-sud.
             Uniformitatea câmpiei este întrerupta de Valea Vlăsiei la nord și de Valea Cociovaliștea la sud, precum și de prezenta unor crovuri rezultate în urma proceselor de claustocarst sufozional mecanic, urmat de cel chimic.
             Adâncimea nivelului apei freatice se situează în general între 5 și 10 m.
             Temparatura medie anuală este de 10.3 grade C. Temperatura medie lunară cea mai ridicată se înregistrează în iulie (22.3 grade C), și cea mai scazută în ianuarie (-3.3 grade C). Amplitudinea termică de 71.1 grade C denotă caracterul de continentalism al climei.
              Cantitatea medie anuală de precipitații este de 555mm/mp cu un excedent în luna iunie și un deficit pluvial în luna februarie.
               Regimul eolian este caracterizat printr-o frecvență și intensitate ridicată a vânturilor din NE (Crivațul), și urmate de cele din V (Austrul).
               Din punct de vedere geobotanic, comuna Balotești face parte din zona silvostepei. vegetația lemnoasă concentrată în pădurile fostului Codru al Vlăsiei este reprezentată de stejar, cer, garnită, ulm și carpen. Ca subarboret întâlnim păducelul, lemnul câinesc, porumbarul etc.
               Ca specii vegetale ierboase, considerate daunătoare culturilor agricole, mai frecvent întalnite sunt: pirul gros, volbura, costreiul, pălămida etc.
               De-a lungul Vaii Vlăsiei, pe sectoarele neamenajate, vegetația hidrofila este foarte bine reprezentată.
               Tipurile de sol: cernoziom argilo-iluvial, brun-roșcat, brun-rescat luvic, brun si regosol.. Textura solului este mijlocie, iar structura glumerulară.
               Prezența apelor și a apelor cu stuf de 184 ha a dus la dezvoltarea turismului piscicol.

Categorii de turism

  • Turismul piscicol –prezenței apelor fiind foarte apreciată de iubitorii de pescuit
  • Turismul ecvestru – prezența zonelor împădurite, dar și a apelor reprezintă un element pitoresc pentru iubitorii de plimbări călare
  • Turismul balnear – prezența apei termale extrasă de la mare adâncime atrăgând investitori internaționali
  • Turism sportiv, în fiecare an fiind organizate concursuri de ciclism la care vin mii de participanți din România și din lume
  • Turismul de proximitate – Comuna Balotești aflându-se la o distanță de 4 km de Aeroportul Otopeni

                Datorită dezvoltării acestor tipuri de turism, în zonă s-au deschis și numeroase pensiuni și complexe turistice, pentru o experiență memorabilă.

Poliție Locala – 112

Transport Local | STB

Calendar

< July 2024 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Skip to content