Modernizare străzi
Locuințe
Sesizări si propuneri

Acte necesare • Raport anual privind transparenta decizionala
 • Transparenta veniturilor 31 martie 2024
 • Transparenta veniturilor 31 martie 2023
 • Transparenta veniturilor 30 septembrie 2022
 • Transparenta veniturilor 31 martie 2022
 • Transparenta veniturilor 30 septembrie 2021
 • Transparenta veniturilor 31 martie 2021
 • Transparenta veniturilor 30 septembrie 2020
 • Raport evaluarea implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2019
 • Dispozia nr 17/23.01.2020 – privind convocarea Consiliul Local Balotesti in sedinta extraordinara din data de 31 ianuarie 2020
 • Anunt si proiect de Hotarari 683/15.01.2020

   1. privind acordarea de mandat special Asociaciei de Dezvoltare Intercomunitarapentru Transport public Bucuresti-Ilfov, pentru semnarea Actului Aditional nr.6 la ctr nr1/17.09.2019 si Actul Aditional nr3 la contractul nr3/17.05.2019
   2. privind acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov, pentru aprobarea si incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de calatori – lot 1,2 si 4
   3. privind probarea Regulamentului Comisiei de Selectie pentru organizarea si desfasurarea selectiei de numire a unui administrator al Societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL
   4. privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Andrei Ionut-Bogdan
   5. privind desemnarea unui administrator al Societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti
   6. privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Iulian Alexndru
   7. privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Dobrin Florian

Dispozitia 201 privind convocarea Consiliului local Balotesti in sedinta ordinara din 05.12.2019
Anunt proiecte Hotarari

 • Proiect privind aprobarea celei de-a treia rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019
 • Proiect privind anularea obligatiilor datorate de debitori, persoane juridice, radiati din registrele in care au fost inregistrati potrivit legii si scaderea societatilor comerciale radiate din evidenta fiscala
 • Proiect privind aprobarea actului aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiuni serviciului de transport public local de calatori nr.3/17.05.2019, incheiat de A.D.T.P.B.I cu Serviciul de Transport Voluntari
 • Proiect privind elaborarea si aprobarea Regulamentului pentru serviciul de transport local de persoane, precum si a caietului de sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si necesitatea elaborarii studiilor de oportunitate pentru stabilirea modalitatii de delegare a gestiunii serviciului catre operatorii regionali: STB SA, Ecotrans STCM SRL, S.T. Voluntari SA si catre un operator privat aflat pe raza UAT Bragaditu – Cartier Independentei
 • Proiect privind aprobarea Regulamentului finantarii nerambursabile de la bugetul local al Comunei Balotesti alocate pentru activitati nonprofit de interes local
 • Proiect privind modificarea organigramei, a statutului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti si ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Centrului social-educational
 • Proiect privind aprobarea trecerii drumului de exploatarea De 172 in domeniul privat al comunei in vederea perfectionarii unui schimb de terenuri intre comuna Balotesti si Socetatea Development SRL
 • Proiect privind modificarea si completarea HCL nr.34/30 iulie 2019 de atribuire denumire strada drumurilor de exploatare: D.e. 381/64 si D.e 381/65 .
 • Proiect privind trecerea unei sugrafete de teren cu destinatie drum de aces si loc de joaca in proprietatea publica a comunei Balotesti ca urmarea adeclaratiei de renuntare autentificata sub nr. 7148/14-10-2019

Proiect Hotarari Consiliu Local 22.11.2019 
Transparenta veniturilor 30 septembrie 2019
Proces verbal sedinta Consiliu Local
Anunt 14499/13.09.2019
Dispozitia nr 146 – privind convocare Consiliului local Balotesti in sedinta ordinara din data de 27 septembrie 2019
Anunt 15532/29.08.2019
Codul etic și de integritate
Transparenta veniturilor 31 marie 2019

Transparenta veniturilor septembrie 2018
Transparenta veniturilor martie 2018
Transparenta veniturilor salariale 30 septembrie 2017
Anunt transparenta decizionala
Proiect de hotarare privind impozitele şi taxele locale ce se vor percepe in anul fiscal 2016

Tablou valori impozabile anul 2016 

Poliție Locala – 112

Transport Local | STB

Calendar

< July 2024 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Skip to content