Modernizare străzi
Locuințe
Sesizări si propuneri

Acte necesareInformare solicitanti de azil

Brosura RO

Informatii,acte necesare si servicii oferite cetateniilor ucraineni pentru accesul pe teritoriul Romaniei

Brosura UA

Informatii,acte necesare si servicii oferite cetateniilor ucraineni pentru accesul pe teritoriul Romaniei

Conform O.U.G. nr. 15/2022 si a H.G. nr.336/2022, persoanele fizice care gazduiesc cetateni straini sau apatrizi aflati in situafii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de decontare a cheltuielilor cu hrana si cazarea in valoare de 20 de lei/zi/persoana gazduita pentru grana si 50 lei/zi/persoana gazduita pentru cazare.
CERERILE SE DEPUN IN PRIMELE 3 ZILE LUCRATOARE ALE FIECAREl LUNI PENTRU LUNA PRECEDENT A LA PRIMARIA BALOTESTI (conform art. 2 alin. “1” din  HG. nr.336/11.03.2022).
Tinand cont de cele de mai sus, va solicitam sa contactati inca din prima zi a gazduirii refugiatilor din Ucraina inspectorii de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului la numerele de telefon 0730.118.596/021.351.10.92 in vederea efectuarii anchetci sociale.

Depunere cerere de azil – Formular inregistrare straini

Cine poate depune o cerere de azil?

Cererea de azil poate fi depusă de oricare străin, aflat pe teritoriul României sau într-un punct pentru trecerea frontierei.

O persoană este considerată solicitant de azil din momentul manifestării de voinţă, exprimateîn scris sau oral, în faţa autorităţilor competente, din care rezulte aceasta solicităprotecţia statului român.

 

Cum se poate depune o cerere de azil?

Cererile de azil se depun personal de către străinii aflaţi pe teritoriul României sau într-un punct de control pentru trecerea frontierei de stat.

În cazul străinilor minori, cererile de azil pot fi depuse de reprezentantul legal.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot depune cereri de azil în nume propriu.

Dacă un străin se adresează cu o cerere/memoriu/petiţie în care menţionează doreşte o formă de protecţie în Romania, i se comunică în scris este necesar se prezinte personal la autorităţile competente primească astfel de cereri.

Cererile de azil depuse în afara teritoriului României nu sunt admise.

Autoritățile competente  primească o cerere de azil sunt:

structurile Inspectoratului General pentru Imigrări;
structurile Poliției de Frontieră Române;
unitățile de poliție în cadrul cărora sunt constituite și funcționează centre de reținere șiarestare preventivă;
structurile Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției.

 

Competența teritorială privind primirea, înregistrarea și procesarea cererilor de azil o au centrele regionale de proceduri si cazare a solicitantilor de azil din subordineaDirecției Azil și Integrare, respectiv Centrul București, Centrul Timioara, CentrulGalați, Centrul Radăuți, Centrul Maramureș și Centrul Giurgiu. Autorităţilecompetente nu pot refuza primirea cererii de azil pe motiv a fost depusă tardiv.

 

Formularul tip Cerere de azil poate fi completat de:

solicitantul de azil cu sprijinul funționarului său,
funcţionarul desemnat pentru primirea cererii, în situația în care solicitantul de azil nu știe  scrie, potrivit declarațiilor orale ale acestuia.

Cum se înregistrează solicitantul de azil?

După primirea cererii de azil solicitantul va completa un interviu preliminar, în scopulstabilirii datelor personale ale acestuia şi ale membrilor săi de familie, rutei parcurse din ţarade origine până în România, datelor referitoare la eventuale cereri de azil depuse în alte state terţe ori într-un stat membru al Uniunii Europene, precum şi documentelor de identitate saude călătorie aflate în posesia sa.

Interviul preliminar se completează în prezena unui funcționar IGI și a unui traducator. Traducerea va fi efectuată într-o limbă pe care solicitantul o cunoaşte sau se presupune înmod rezonabil o cunoaşte.

Odată cu depunerea cererii de azil, personalul Inspectoratului General pentru Imigrări sau al celorlalte autorităţi competente prelevează amprentele solicitantului de azil care, potrivitdatelor de identitate probate sau declarate, a împlinit vârsta de 14 ani. Amprentele vor fi transmise în Sistemul EURODAC şi stocate pe suport de hârtie în cartoteca InspectoratulGeneral pentru Imigrări şi în format electronic în baza de date naţională AFIS (SistemulAutomatizat de Comparare a Amprentelor). Solicitantul de azil este informat în scris cu privire la operaţiunile de mai sus. Prelevarea şi transmiterea amprentelor solicitanţilor de azilse face cu respectarea prevederilor referitoare la principiul confidenţialităţii şi protecţieidatelor cu caracter personal.

Personalul specializat al DAI întreprinde verificări şi activităţi specifice în scopul stabiliriiidentităţii reale ale solicitanţilor de azil care nu dispun de documente de identitate.

Solicitantul de azil este obligat depună toate documentele pe care le are la dispoziţie şicare au relevanţă pentru situaţia sa personală, cât şi documentul pentru trecerea frontierei de stat, urmând primească documentul temporar de identitate pentru solicitanţii de azil, emisde Inspectoratul General pentru Imigrări.

Poliție Locala – 112

Transport Local | STB

Calendar

< May 2024 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Skip to content