Modernizare străzi
Locuințe
Sesizări si propuneri

Acte necesare 
Nr. HCL Titlu Data
55 – privind modificarea și actualizareaorganigramei și a statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului Cumunei Balotești 14.08.2019
54 – privind modificarea traseelor și a programului de transport ce fac obiectul de “Delegare de gestiune a serviciului subvenționat de transport public local de persoane prin curse regulate, în comuna Balotești  14.08.2019
53 – privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al comunei Balotesti pentru Parohia Balotesti  14.08.2019
52 – privind aprobarea primei rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2019  14.08.2019
51 – pentru aprobarea completarii Programului local multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor in comuna Balotesti, in per. 2018-2024  27.07.2019
50 – privind aprobarea asocierii Consiliului local Balotesticu Consiliul Judetean Ilfov pentru realizare aobiectivului de investitii “Amenajare piste biciclete pe Str. I.Lahovarii, tronson Str. Scolii – Calea Bucuresti (stanga-dreapta)  27.07.2019
49 – privind aprobarea puctelor de pe ordinea de zii a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti  27.07.2019
48  – privind aprobarea modificarii contractului de Concesiunenr. 14761 din 4 decembrie 2007 incheiat cu domnii Raduta Marian si Raduta Alina-Maria  27.07.2019
47 – privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  19.07.2019
46 – privind actualizare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Amenajare piste biciclete pe Str. I.Lahovarii, tronson Str. Scolii – Calea Bucuresti (stanga-dreapta)  07.05.2019
45 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitate termica bloc 1, Str. Calea Bucuresti nr. 1”  07.05.2019
44 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea de canalizare menajera pe Strada Liliacului, comuna Balotesti  07.05.2019
43 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  07.05.2019
42 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Strada Fabricii”  07.05.2019
41  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii” Extindere retea alimentare cu apa pe Strada Facricii”  07.05.2019
40  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii “Modernizare sistem rutier Str. Cameliei (continuare), Comuna Balotesti  07.05.2019
39  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare sistem rutier Str. Fabricii  07.05.2019
38  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa pe Calea Bucuresti(DN1) partea dreapta, tronson racord Str. Pandurii – Str. Poiana Soarelui  07.05.2019
37  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa pe str. Poiana Soarelui si Str. Iasomiei  07.05.2019
36  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa pe str. Ion Lahovari partea stanga (tronson Str. Cameliei – Str. Iasomiei)  07.05.2019
35  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectovul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Str. Pandurii, Intr. Libertatii, Str. Linistei, Str. Pinilor, Str. Crangului, in sat. Saftica  07.05.2019
34  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Aleea Panduri, sat Saftica  07.05.2019
33  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare Soseaua Unirii partea dreapta, tronson Str. Unitatii – Str. Narciselor”  07.05.2019
32  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Strada Privighetorilor”  07.05.2019
31  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare menajera pe Intrarea Privighetorilor”  07.05.2019
30  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajari locuri de joaca”  07.05.2019
29  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Cresterea performantei energetice bloc 4”  07.05.2019
28  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Cresterea performantei energetice bloc 3”  07.05.2019
27  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Amenajare bloc F4”  07.05.2019
26  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “EXECUTIE PASARELA PIETONALA PESTE DN1 – ZONA HORNBACH”  07.05.2019
25  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Amenajare alei, parcare, acces blocuri locuinte sociale Calea Bucuresti”  07.05.2019
24  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Executie retea canalizare menajera si retea alimentare cu apa blocuri locuinte sociale Calea Bucuresti”  07.05.2019
23  – privind majorarea capitalului social al societatii Administrare Domeniului Public si Privat Balotesti SRL  07.05.2019
22  – privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Clubului Sportiv Balotesti pentru anul 2019  07.05.2019
21  – privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2019  07.05.2019
20  – privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren domnului Roman Adrian, in baza prevederilor Legii nr 15.2003  25.04.2019
19  – privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare a comunei Balotesti  25.04.2019
18  – privind aprobarea masurilor pentru implementarea obligatiilor stipulate in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.74/2018 aprobata prin Legea nr.31/2019  25.04.2019
17  – privind parobarea Regulamentului pentru colectarea si valorificarea deseurilor vegetale de pe raza comunei Balotesti precum si a tarifelor de colectare a aestora  25.04.2019
16  – privind trecerea terenului in suprafata de 2026 m.p. din domeniul privat in domeniul public al comunei Balotesti, cu destinatia de construire a unui bloc de locuinte sociale  05.04.2019
15  – privind aprobarea documentatiei PUD pentru obiectivul “EXTINDERE COMPLEX THERME BUCURESTI CU CORP NOU R2(ALIMENTATIE PUBLICA SI DEPOZITARE), RECONFIGURARE LAC SI RETELE EDILITARE INTERIOARE  21.03.2019
14  – privind transmiterea in folosinta gratuita a retelei de distributie de interes public, de pe str. Albinelor, str. Morarilor si str. Nucilor
13  – privind introducerea in inventarul domeniului public al comunei Balotesti a investitiei “Extindere retea electrica de distributie de pe str. Albinelor, str. Morarilor si str. Nucilor”  21.03.2019
12  -privind aprobarea pucntelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBI si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov  28.02.2019
11  – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare  28.02.2019
10  – privind stabilire valorii chiriei pentru locuintele sociale  28.02.2019
9  – privindmodificarea statutului de functii a aparatului de specialitate al primarului comunei Balotesti  28.02.2019
8  – privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Balotesti, propuse sa functioneze in anul scolar 2019-2020  28.02.2019
7  – privind aprobarea documentatiei PUZ pentru obiectivul “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL PRIN REMODELARE CLADIRI EXISTENTE(demolari partiale, extinderi, etc), REALIZARE PARCARI, AMENAJARE INCINTA CU SPATII VERZI PLANTATE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE, AMPLASARE POST TRAFO, BRANSARE UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER, AMENAJARE ACCESE”  22.02.2019
6  – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Constructie bloc de locuinte sociale situat la adresa Str. Apusului  22.01.2019
5  – privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ” Constructie doua blocuri de locuinte sociale situate la adresa Str. Scolii”  22.01.2019
4  – privind aprobarea cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii ” Constructie bloc de locuinte sociale situat la adresa Str. Apusului”  22.01.2019
3 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Constructie doua blocuri de locuinte sociale situate la adresa Str. Scolii”  22.01.2019
2  – privind trecerea terenului in suprafata de 2036 mp de la Comisia locala Balotesti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in domeniul privat al comunei Balotesti, cu destinatia de constructie a unui loc de locuinte sociale  22.01.2019
1  – privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 201, in valoare de 2.115.386,61 lei, din excedentul bugetului local  08.01.2019
Nr. HCLTitluData
123– privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a AGA ADTPBII si acordarea de mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov 28.12.2018
122  
121  
120  
119  
118  
117  
116  
115  
114  
113  
112  
111  
110  
109  
108  
107  
106  
98  
97  
69  
68  
67  
66  
65  
64  
63  
62  
61  
60  
59  
58  
57  
56  
55  
54  
53  
52  
51  
50  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
Nr. HCL Titlu Data
70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41
31.05.2017
40
12.04.2017
39
12.04.2017
38
12.04.2017
37
12.04.2017
36
12.04.2017
35
12.04.2017
34
12.04.2017
33
12.04.2017
32
12.04.2017
31
12.04.2017
30
12.04.2017
29
12.04.2017
28
12.04.2017
27
12.04.2017
26
12.04.2017
25
12.04.2017
24
12.04.2017
23
12.04.2017
22
12.04.2017
21
12.04.2017
20
12.04.2017
19
12.04.2017
18
12.04.2017
17
12.04.2017
16
12.04.2017
15
12.04.2017
14
28.02.2017
13
28.02.2017
12
28.02.2017
11
28.02.2017
10
28.02.2017
9
28.02.2017
8
28.02.2017
7
28.02.2017
6
28.02.2017
5
28.02.2017
4
28.02.2017
3
28.02.2017
2
05.01.2017
1
05.01.2017
Nr. HCLTitluData
57  
51  
50  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
Nr. HCLTitluData
54  
53  
52  
51  
50  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  

Poliție Locala – 112

Transport Local | STB

Calendar

< September 2019 >
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Skip to content